Historia

Redan några hundra år före Kristus anlade kelterna en bosättning på den plats där nu Wien ligger, men snart erövrade romarna området och gav det namnet Vindobona. Det kom att dröja ända till början av 1000-talet innan namnet Wien dök upp för första gången. Från denna tid och cirka 200 år framåt styrde Babenbergdynastin Wien, men år 1273 tillträdd Rudolf I, den förste av de habsburgska kejsarna som sen kom att regera ända fram till början av 1900-talet. Under de habsburgska regenterna uppfördes en mängd kända byggnader. Som exempel på byggnadsprojekt kan nämnas byggandet av Wiens stora universitet. Under habsburgarna startade också det stora projektet att bygga Stefansdomen. Denna mäktiga Dom anlades på den plats där en ursprunglig kyrka tidigare legat. Många habsburgska regenter kom att sätta sin prägel på kyrkan.

De habsburkska regenternas residens var i nästan 700 år slottet Hofburg i centrala Wien. Här kunde man se de vackra lipizzanerhingstarna uppträda. I dag är den spanska ridskolan öppen för allmänheten.

En i Wien mycket älskad regent var Maria Theresia. Den mäktiga statyn på gården mellan Naturhistorische Museum och Konsthistorische Museum har blivit ett viktigt landmärke i Wien.

Under 1800-talet byggdes den vackra renässansbyggnaden Konsthistorisches Museum tillsammans med den berömda Ringstrasse. Ringstrasse omger den gamla och centrala delen av Wien.

Vid två tillfällen lyckades Wien stå emot attacker från den Osmanska riket. Efter Frans Josef I:s död 1916 och när Europakartan ritades om efter första världskrigets slut bildades republiken Österrike.

Andra världskriget

1938 införlivade Adolf Hitler Österrike i sitt “Tredje Rike”. Tyvärr bombades Wien svårt och många vackra byggnader förstördes. Den stora Stefansdomen skadades också under bombningarna. När krigsslutet kom var Österrike uppdelat i fyra delar som ockuperades av de allierade. De allierade länderna var Storbritannien, Frankrike, Sovjetunionen och USA. Inte förrän i mitten av 1950-talet återfick Österrike sin suveränitet.